.st0{fill:#FFFFFF;}

Phụ phí xăng dầu DHL 

 May 16, 2020

Thông tin mức thay đổi phụ phí xăng dầu được cập nhật hàng tháng. Để nhận được thông báo mới nhất quý khách có thể đăng ký theo dõi thông báo qua mail.

​Tháng

​Phụ phí

​Tháng ​6 năm 2020

​8.00%

​Tháng ​5 năm 2020

​11.00%

​Tháng 4 năm 2020

​15.50%

​​Tháng ​3 năm 2020

​17.75%

​Bài viết liên quan:

July 1, 2020

May 11, 2020